Skip to content

Šišinka – brána vědomí

Techniky probuzení a aktivace šišinky mozkové

Aktuální téma – už nejen jako teorie, ale zejména praxe – v této době možná víc, než kdy jindy.

„Šišinka“ bude 2denní – víkendový – intenzivní kurz, jako vždy plný informací, ale hlavně meditací a několika zajímavých technik, které využijeme k rychlejšímu probuzení a aktivaci šišinky mozkové – epifýzy.

V posledních letech se o objevuje spousta informací a dokonce proběhlo i mnoho skutečně kvalitních vědeckých studií, které – pokud se o nich můžeme dozvědět – nám (každému z nás) mohou být obrovským přínosem.

Šišinka není „pouze“ endokrinní žláza, ale má mnoho dalších funkcí, o kterých nejlépe nemáme ani vědět, protože pak bychom mohli začít využívat schopnosti, o kterých jsme dosud neměli tušení (tedy většina z nás).

Schopností, které nám jako lidem byly „dány“ a se kterými jsme se všichni narodili, ale ne všichni je využíváme pro naše dobro i naše zdraví, protože funkce šišinky jsou v posledních desetiletích záměrně potlačovány už od útlého dětství.

Doba, ve které se právě nacházíme, je doba velkých výzev pro každého z nás. A tak je možná správný čas zjistit, že nejsme tak bezmocní, jak si často myslíme, a že vůbec nemusíme být tak nemocní (ne – mocní), jak se od nás očekává. Jakmile objevíte sílu spojení se sebou samými, spojení s naší hlubší, duchovní podstatou, objevíte nové dimenze reality a uvědomíte si, že nové možnosti jsou všude kolem vás a pouze čekají, až je uchopíte.

Skrze meditace navazujeme postupně kontakt s naším nitrem, s naším vnitřním světem, jako naší duchovní podstatou a vy začnete objevovat a vnímat nové pocity a hluboké vjemy, odlišné od pěti smyslů, daleko intenzivnější, navozující vnitřní pocity klidu, vyrovnanosti, blaženosti a zejména porozumění, jako když vás obejme neviditelná síla, které se ale nebojíte, protože vnitřně „víte“ i cítíte, že je bezpodmínečně milující, pomáhající, laskavá a že vám nikdy neublíží.

Tyto prvotní vjemy uvolní napětí těla a vy si více začnete uvědomovat, jakou sílu má mysl a začnete vnímat nově i sebe, na hlubších úrovních, protože my všichni (i ti, co to nechtějí slyšet), jsme svojí podstatou duchovní bytosti, ale většinou jsme od duchovních říší i od sebe sama (tedy od Já) odpojeni. Buď jsme k tomu byli donuceni už v dětství, nebo je to způsobem života či z mnoha jiných důvodů. Proto tak často prožíváme nejrůznější formy strachu, který je nám vnucován od dětství až po stáří a cítíme se osamocení, často bezmocní a celý život hledáme lásku, kterou jsme schopni zaměnit za cokoliv, co se jí byť jen zdánlivě podobá, a která nám ve velké většině chybí. A když se přece jenom rozhodneme pro změnu a chceme objevit sebe a žít svůj vlastní život, našemu okolí se to nemusí líbit, a tak prožíváme pocity viny, že konáme něco, co ostatní ne.

Ale věřte, vůbec to tak nemusí být. Je to pouze iluze, které jsme uvěřili.

Nicméně, pokud se podíváme do novodobé historie až dodnes, duchovní probuzení člověka není žádoucí.

Člověk by mohl pochopit, že jeho život by mohl vypadat jinak. Přestal by slepě důvěřovat všemu, co je mu podsouváno jako pravda a začal by samostatně myslet i konat. Začal by se ptát a začal by o všem hloubat a přemýšlet. Ale především, začal by využívat schopnosti, o kterých jako „nevědomá bytost“ nemá ani tušení. Z vystresovaného a často i předpisově nemocného človíčka, který je po celý svůj život dobrým a poslušným článkem davu by se stal samostatně myslící, šťastný a zřejmě už ne tak poslušný a tak nemocný „člověk“. Byl by to skutečně šťastný a kreativní člověk.

To vše nám umožňuje právě šišinka.

A tak možná tato doba, ve které se právě teď nacházíme, je nejlepší příležitostí k znovu objevení síly, kterou jsme si nechali vzít. A možná je také nejvyšší čas pro návrat člověka směrem k sobě i přírodě.

S velkou radostí vám předám, co jsem se o šišince naučila (a co naučila šišinka mě). Skrze meditace si každou buňkou svého těla prožijete probouzení šišinky a propojení sebe sama s duchovní realitou. A právě prožitek je to, co je rozhodující pro mozek, aby celé vaše tělo zaplavil léčivými substancemi, jako chemickými látkami, které „namíchá“ přesně tak, jak v dané chvíli potřebujeme. Protože je to právě prožitek, co „nastaví“ biochemii našeho těla.

Věřím, že tento kurz pro vás bude skutečným zážitkem a vy si uvědomíte, že vědomá meditace má mnohem hlubší význam, než jste si dosud mysleli.

Šišinka – epifýza

Ačkoliv moderní věda a medicína (snad experimentální) teprve pomalu začínají chápat kritickou roli epifýzy v lidském mozku, starověké kultury a duchovní tradice tyto znalosti dávno měly.

Pro Buddhisty je šišinka symbolem duchovního probuzení. V hinduismu je sídlem intuice a jasnozřivosti, pro taoisty je okem mysli nebo také „nebeským okem“ a tak bychom mohli pokračovat do všech kultur po celém světě a výsledek by byl stejný nebo velmi podobný. Pravděpodobně nejvíc záznamů o šišince najdeme ve starověkém Egyptě, z jehož duchovních tradic vychází hinduismus. Tak zvané „třetí oko“ je klíčovým konceptem v hinduistické Kundalini józe, která učí zasvěcence vyvážit nebo sjednotit naši lunární Idu (levá část těla, zastoupená parasympatickými nervy,  reprezentuje princip Měsíce) se sluneční Pingalou (pravá část těla, zastoupená sympatickými nervy, reprezentuje princip Slunce). Sjednocujícím a řídícím kanálem je Šušumná (probíhá po páteři) a reprezentuje Vědomí.

Tato rovnováha nebo jednota našich „dvojčat“, protichůdných povah, nás činí opět celistvými (stejný princip jako Jin a Jang). Tato jednota (sjednocení obou principů – uzavření kruhu) probouzí „hadí sílu“, která stoupá vzhůru po páteři (přes všech 7 energetických center – čaker) a aktivuje „Třetí oko“ skryté uprostřed našeho čela.

Starověký Egypt měl v dané době pravděpodobně nejrozvinutější duchovní znalosti, a ne všechny byly dosud pochopeny, nebo lépe řečeno, nebyly v pravém slova smyslu nikdy publikovány. Nicméně právě zde nacházíme mnoho textů i záhadné obrazy „třetího oka“, které dokonale korespondují se skutečnou anatomií šišinky a shodují se i s jejími funkcemi, které jako lidstvo moderní doby teprve pomalu objevujeme. Egyptské posvátné Horovo oko „Udjat“ je identické s „třetím okem“ v Hinduismu i Ádžna čakrou Kundalini jógy, která se v Indii vyučuje dodnes.

V podstatě fenomén „třetí oko“ se objevuje ve všech duchovních tradicích, včetně křesťanství (i když to bylo záměrně upraveno – proti blahu člověka).

Bible – Matouš 6  : 22, text zní:

„The light of the body is the Eye: If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.“

velmi těžko to lze doslova přeložit, volný překlad by mohl znít takto:

„Světlem těla je Oko: je-li tvé oko „jediné“ (věřím, že tady je smyslem Jednota, sjednocení obou principů), pak celé tvoje tělo bude plné světla.“

treti oko svatozar
Obrazy svatých s vyobrazením vnitřního světla – svatozáře.

Tisíce let byla epifýza v podstatě ve všech kulturách považována za „něco posvátného“ v lidském těle (mozku), a ve všech kulturách byla vnímána velmi podobně – především jako spojovací článek mezi fyzickým světem a duchovní dimenzí, která je „za“ ním.

Proč se nazývá „třetí oko“ ?

Ve starověkém Egyptě (a možná ještě i dál do minulosti) byla označována epifýza za „vnitřní oko“. Dnes víme, že když epifýzu rozřízneme, její vnitřek vystýlají pinealocyty. Ty mají podobnou strukturu jako tyčinky a čípky v sítnici oka. Šišinka má dokonce tkáň sítnice a stejné zapojení do zrakové kůry v mozku. Ve skutečnosti je to totéž, jako by epifýza byla „třetím okem“ uvnitř hlavy.

Oni to věděli dávno – my teprve objevujeme …..

Co o šišince víme

Šišinka – epifýza – je neuroendokrinní žláza, uložená přímo uprostřed mozku, obklopená mozkovými komorami. Vylučuje látku – hormon – melatonin, který reguluje chronobiologické rytmy. Říká se mu také hormon spánku. Kromě melatoninu vylučuje (za určitých podmínek) také látku DMT – dimethyltryptamin.

Šišinka obsahuje drobné kalcitové krystaly, ve své délce menší, než 20 mikronů, které jsou zodpovědné za elektromechanický, biologicko-transdukční mechanismus, díky kterému má šišinka, kromě svých fyziologických funkcí, piezoelektrické vlastnosti. Z větší části mají tvar Oktahedronu, Hexahedronu a Rhombohedronu.

Šišinka má kapacitu být elektricky aktivní vlivem EM pole Země. Je velmi citlivá na frekvence – elektrické a magnetické vibrace.

Přijímá informace přenášené EM polem. Funguje jako „anténa“ určitých elektromagnetických signálů a rozšifruje je.

To znamená, že přijme signál ve formě určitého typu energie a konvertuje ho do jiné formy energie.

Je to stejné jako s mobilním telefonem nebo počítačem, k příjmu signálu potřebuje wifi. Elektromagnetické vlny, které nesou informace sice očima nevidíme, ale všichni víme, že „tam“ jsou, v nejrůznějších vlnových délkách. Dalším příkladem je TV anténa, nebo rádio. Hledáme (ovladačem nebo knoflíkem rádia) určitou stanici, protože chceme sledovat určité vysílání. Elektromagnetické frekvence jsou převedeny na obraz, hudbu nebo mluvené slovo.

Studie zabývající se šišinkou říkají, že šišinka je neuroendokrinní „transducer“ – převodník, schopný přijímat a převádět signály do mozku. Šišinka má však schopnost přijímat signály daleko vyšších frekvencí, než je pouze náš 3D časoprostor, tedy realita založená na 5ti smyslech. 

Je-li šišinka aktivní, může se ladit do frekvenčně vyšších realit (vyšších úrovní vědomí) v čase a prostoru. Výsledkem jsou jasné vjemy a informace, které prožívá mysl jako transcendentní zkušenosti, zahrnující hluboké vnitřní vjemy, vize a obrazy, často slovy nepopsatelné.

V říjnu 2002 byla zveřejněna studie :

„Calcite microcrystals in the Pineal Gland of the Human Brain: First physical nad chemical studies.“

V této zprávě se mimo jiné píše:

„V epifýze liského mozku byla objevena nová forma biomineralizace, která se stala  předmětem studie. Epifýza je složena z malých krystalů, které jsou kratší, než 20 mikronů, a které jsou zcela odlišné od dosud pozorovaných konkrementů hydroxiapatitu, tvarem připomínající moruše. Pro izolaci krystalů z organické hmoty v epifýze byly vyvinuty speciální postupy. Pomocí rastrovací elektronové mikroskopie byly identifikovány krychlové, šestiúhelníkové a válcové krystalky. Hrany krystalů byly ostré a jejich povrch velmi drsný. Disperzní spektroskopie ukazuje prvky vápník, uhlík a kyslík. Infračervené Ramanovy spektroskopie ukázaly, že tyto krystaly jsou kalcit.

S výjimkou struktury vnitřního ucha je to jediný známý (nepatologický) výskyt kalcitu v lidském těle.“

Zdroj: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12224052/

Piezoelektricita šišinky – co to je ?

Piezoelektrický jev je schopnost krystalu generovat elektrické napětí při jeho deformování. Může se vyskytovat pouze u krystalů, které nemají střed symetrie. (říká Wikipedia)

V případě šišinky, která leží přímo uprostřed mozku, obklopená mozkovými komorami, zaplavenými mozkomíšním mokem to znamená, že zvýšený mechanický tlak (nebo zvýšení frekvencí) způsobí zvýšení objemu (a pohybu) mozkomíšního mozku v mozkových komorách, a to působí tlakem na krystaly v šišince. Stlačování krystalů vyvolá následně piezoelektrický efekt.

Šišinka se stane pulzující anténou, schopnou přijímat jemnější a tedy vyšší, přesnější a rychlejší EM frekvence.

Vzniká indukované pole (vířivé pole), které obrátí tok obousměrných informací („tělo – mozek a mozek-tělo), a toto pole vytahuje energii z nižších energetických center (čaker) a vede ji nahoru, přímo do mozku, ve spirálovitém pohybu.

Jinými slovy, energie se dá do pohybu jako vír, stoupající nahoru. To aktivuje celý čakrový a meridiánový systém a tuto změnu cítíte okamžitě jako ohromnou vlnu „nové“ energie, která zaplaví tělo. Prostoupí všemi funkčními systémy, každým nervem a každou buňkou těla. Pohybující a pulzující energetické pole vytvoří torus, energie se pohybuje oběma směry, zespodu nahoru a obráceně.

Toto je pouze jeden aspekt aktivace šišinky a velmi zjednodušený popis.

Je-li šišinka plně aktivní, probuzená, tento vyšší pohyb – vyšší frekvence – způsobí změnu chemie melatoninu. Dojde k modifikaci melatoninu (melatonin alteration). Je to jako alchymie. Čím vyšší frekvence, tím větší je změna.

Jedna z látek, které vznikají přeměnou melatoninu je Benzodiazepin.

Benzodiazepiny jsou ve farmacii látky, ze kterých se vyrábí Valium, protože umí utlumit analytickou mysl, takže celý „myslící“ mozek se utlumí, uvolní, relaxuje a přestane analyzovat.  Podle scanů mozku tyto látky potlačí neurální aktivitu v amygdale, což je centrum přežití v mozku (zodpovědné za pocity strachu, obavy, vztek, rozčilení, agrese, smutek, bolest a mnoho a mnoho dalších, které všichni důvěrně známe).

Jakmile je tato přirozená substance uvolněná do mozku, vaše tělo je klidné, uvolněné, ale mysl je plně probuzená. Vnímáte jasné obrazy, vzorce či barvy, bez posuzování a analýzy rozumem.

Další chemická látka, která vzniká hlubší přeměnou melatoninu, produkuje celou řadu velmi silných antioxidantů, které se nazývají Pinoliny (Pinolines). Pinoliny jsou velmi důležité, protože napadají volné radikály, které v těle způsobují oxidační stres, jsou příčinou stárnutí a většiny nemocí.

Přeměnu melatoninu můžeme považovat za „upgrade“ melatoninu z jeho normální role i funkce na super silné antioxidanty a látky, které následně opravují a léčí tělo a působí na mnohem vyšší úrovni, než melatonin samotný.

Samozřejmě tímto stručným popisem to nekončí, je toho ještě mnohem víc.

Pravděpodobně na hluboké prožitky „nejzajímavější“ je uvolnění chemické látky DMT, ale o tom si podrobně řekneme až na kurzu. Šišinka je především ve všech duchovních tradicích považována za sídlo ducha (vědomí) a je spojována s duchovním probuzením a duchovním vývojem člověka.

Prožitky z meditací při plně nebo částečně probuzené šišince jsou často slovy těžko popsatelné a člověk si z každé meditace odnáší velmi silné osobní vjemy. A nejen to. Často tak získáváme odpovědi na otázky, které si klademe v těžkých životních situacích, nebo když se zkrátka ocitneme na křižovatce života a nevíme, kudy dál.

Probuzení duchovní síly a navázání kontaktu se svým nitrem je často samo o sobě prvním, velmi silným zážitkem. Postupné otevírání dalšího duchovního potenciálu považuji za bezpečnou cestu k životním změnám přesně tak, jak to v dané chvíli života potřebujeme, a tak se nám postupně odkrývá vše, na co jsme připraveni, abychom mohli naplno čerpat z nekonečna možností, které se pak začnou objevovat všude kolem nás.

Technik aktivace šišinky je mnoho, ale osobně dávám přednost vždy tomu, co je nejméně složité, ale „fungující“ a snadno uchopitelné obyčejným, selským rozumem. Jinými slovy, dávám vždy přednost tomu, co je přirozené, protože všechno geniální je vždy nakonec velmi jednoduché. Jen člověk činí věci zbytečně složitými a to mu obvykle zbytečně pak komplikuje život.

Cena kurzu:     5 200,- CZK

(Numerologicky je to číslo 7 :  Číslo sedm je vyjádřeno klíčovými slovy zkušenost, moudrost a záhadnost.  Sedmička je jedním z nejcitlivějších čísel. Je to číslo zájmu o duchovno, náboženství, filosofii, mysticismus, nevědomí, číslo nadsmyslových a léčitelských schopností. Vyjadřuje čas odpočinku, meditace, analýzy, zklidnění se, stáhnutí se do ústraní, hledání smyslu života.  Vyjadřuje také analytické schopnosti, přemýšlivost, inteligenci, učenost a  představivost. )

Máte-li zájem o tento kurz, pište na email :

Termín kurzu najdete zde: https://v-laska.com/terminy-kurzu/

Těším se na vás, viki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový Kurz

Šišinka – brána vědomí

Techniky probuzení a aktivace šišinky mozkové

„Šišinka“ bude 2denní – víkendový – intenzivní kurz, jako vždy plný informací, ale hlavně meditací a několika zajímavých technik, které využijeme k rychlejšímu probuzení a aktivaci šišinky mozkové – epifýzy.