Skip to content

Meditační zásedy

Meditační zásedy pro začátečníky i pokročilé

Meditační zásedy

původně vznikly  jako jednodenní, víkendová setkání absolventů kurzů Merkaba, na podporu a rozšíření meditační praxe, protože aktivace Merkaby je pouze první krok, ale to nejdůležitější je, naučit se aktivní Merkaby využívat pro svoje nejvyšší dobro a naučit se s ní žít.  Aktivace Merkaby bez meditační praxe a bez uvědomování si sebe sama, svých možností, schopností a darů totiž jinak nedává smysl.

Meditační zásedy jsou pokaždé jiné, ale vždy jsou pro nás všechny velkým přínosem.

Meditace vedu podle momentálních potřeb dané skupiny a zejména tématu, které si společně určíme. Je-li potřeba, zopakujeme si vždy to, čemu nerozumíte nebo co vám při meditacích dělá potíže. Můžete sdílet svoje zkušenosti ze své  meditační praxe i příběhy, o které se chcete podělit a které jsou často přínosné i pro druhé. Ve společných meditacích se učíte pokročilejší meditační techniky a učíte se postupně vstupovat do hlubších a hlubších úrovní vědomí. Objevujete nové a další možnosti i schopnosti, o kterých jste neměli ani tušení. Učíte se pracovat se záměrem, hlubokými vhledy v meditaci a učíte se vnímat každodenní události jinak, než pouze pěti smysly. Změny, včetně zlepšování zdraví, které vám tato praxe vnese do života, jsou nepřehlédnutelné.

Meditační zásedy Merkaby jsme už nyní rozšířili o meditační zásedy Kundalini, které už zahrnují velmi pokročilé meditační techniky a rozšířenou práci s Merkabou.

Od ledna 2020  – zahajujeme i meditační zásedy pro úplné začátečníky, tedy lidičky, kteří prošli kurzem Meditace pro začátečníky a chtějí pokračovat dál v meditační praxi.

Meditační zásedy pro začátečníky

Je to jednodenní setkání absolventů kurzů Meditace pro začátečníky, kteří se „právě“ naučili JAK meditovat, JAK vstoupit do meditace, JAK uklidnit nekonečné proudy myšlenek, JAK sedět či JAK dýchat. Na kurzu je to ale všechno mnohem jednodušší, než doma, kdy zůstanete s touto novou dávkou informací a první, někdy i nezapomenutelnou a krásnou zkušeností, sami.

Meditační zásedy vnímám jako podporu vaší „domácí“ samostatné meditační praxe, samozřejmě pokud se rozhodnete pokračovat a začínáte v meditaci vidět větší přínos i smysl pro váš další život.

Na meditačních zásedech znovu opakujeme ty nejdůležitější informace, protože je budete s odstupem času vnímat jinak. Pokračujeme v meditační praxi a učíte se další a nové způsoby práce s myslí i tělem – v rozšířeném stavu vědomí – v meditaci.

Už víte, jak zásadní význam pro člověka má „umění přepínání mozkových frekvencí“ a jak se rozšiřují vaše možnosti i schopnosti, když se naučíte tyto nově nabyté vědomosti využívat i prakticky. A samozřejmě – tato setkání s odstupem času po základním kurzu budou i plná otázek a předávání zkušeností.

Meditační zásedy nahradí kurzy Meditace pro začátečníky II. a pokročilejší formy meditace se můžete učit postupně, jak budete získávat nové zkušenosti s meditační praxí.

Místo konání: Meditační zásedy se budou konat v Ivanovicích na Hané, centrum Relaxační masáže Lídy Hasalové – viz. Termíny kurzů

Cena: 1 500,- Kč

Těším se na vás 🙂

Viki