Skip to content

Kurz Kundalini

2denní kurz Kundalini je volným pokračováním kurzu Merkaba, a je určen pouze absolventům Merkaby.

Kurz Kundalini // v-laska.com

Velmi stručný popis kurzu:

Životní síla, kterou známe pod názvem KUNDALINI je všude v přírodě, všude kolem nás i v nás. Tuto sílu má v podstatě aktivní každý člověk (pokud žije), ale je velmi slabá, funguje spíš automaticky, jako vůle k udržení života (vůle k životu).

Žijeme-li nevědomě, pak prostě „pouze žije“, přežívá, stejně jako my. Jako tvořivá, hnací síla Kundalini v takovém případě spí, dokud ji plně neprobudíme.

Většinou je vnímána jako HAD, stočený ve spirále v dolní části páteře, dosahující v tomto klidovém stavu maximálně pod spodní žebra (podle síly vůle člověka).

Země funguje pro tuto životní sílu jako „placenta“, vyživující a zároveň ukotvující princip. Proto je tak nesmírně důležité uzemnění, vědomý kontakt s vlastním tělem i se zemí.

MERKABA je klíčem ke vstupu do vyšších úrovní vědomí, ale spolu s aktivní KUNDALINI zároveň otevírá brány do úrovní vědomí, o kterých jsme dosud neměli ani tušení a o kterých se nepíše ani v žádných knihách.

Při logickém zamyšlení to dává hluboký smysl.

Představte si Merkabu jako plášť. Vědomí (esence Já) je oděno v zářivém plášti Merkaby a zlato – červenou nitkou, kterou představuje Kundalini – uvnitř toho pláště, je spojeno se Zemí i Vesmírem, jako Zdrojem (Matka i Otec – oba principy).

„Jak nahoře, tak dole“. Základní princip jednotného Vesmíru, Kosmu.

My však máme většinou tendenci orientovat se pouze na to „nahoře a nahoru“, ale velmi opomíjíme princip „dole a dolů“.

Tento „sestup dolů“ nás naučí právě Kundalini.

 

KUNDALINI – životní síla

Pokud s Merkabou aktivně nepracujete a její aktivaci jste vzali pouze jako „další kurz“, pak se i energie Kundalini neprojeví v celé své „kráse i síle“.

Stále chceme mít všechno bílé, zářivé, zlaté. Toužíme po světle a světlo vnímáme jako léčivé. Ale vůbec si neuvědomujeme, že k celistvosti (čili zdraví) a jednotě patří bezpodmínečně i opačný pól světla, a to je STÍN a TMA.

Tu druhou část barevného spektra, která je ve stínu, jakoby nechceme vidět. Zcela podvědomě se všemu temnému vyhýbáme, protože jsme uvěřili, že všechno černé a tmavé (všechno, co je dole) nemůže být dobré. Tak jsme se to naučili.

Nevidíme, do jakých překrásných, avšak temných odstínů přechází červená barva, nebo světle zelená, nevidíme, jak světle fialová vyzařuje na druhé straně duhového spektra sametově fialovo-černou, která probleskuje do takových barev, které v realitě mnohdy ani nespatříme. A už vůbec nevidíme a většinou ani nechceme vidět, jak překrásně vyzařuje černá, protože se jí bytostně vyhýbáme a myslíme si, že černá v duchovním světě představuje pouze zlo a vše, co je špatné.

Ale hodnocení a rozdělení na dobré a špatné vymyslel člověk. V přírodě nic takového neexistuje.

Černou barvu můžeme spíš chápat jako udržující princip, bod přeměny, bez něhož neexistuje život.

Pokud však nepochopíme tento druhý princip, nemůžeme být plně spokojení, ani zdraví. TMA a STÍN patří neoddělitelně k životu, a nemůžeme předstírat, že neexistuje.

Čím víc si to namlouváme, tím víc si ubližujeme.

 

KUNDALINI životní síla zastupuje a spojuje oba principy, a spolu s aktivní Merkabou jde ještě mnohem hlouběji.

Aktivovat KUNDALINI bez pochopení sebe a všech zákonitostí reality – hmotné i nehmotné – však neznamená, že získáte dobrého pomocníka.  Může se vám však stát, že tomu bude přesně naopak.

Žijete-li nevědomě a ve vašem životě bude převládat rozum jako životní princip, pak bude Kundalini zastupovat pouze vůli –  živočišný rozum  – a na této úrovni vám může život pěkně zkomplikovat. Pro srovnání – je to podobné, jako když „vědomě tvoříte“ pouze rozumem. Pak jste plně ponořeni do nižších frekvencí a podléháte plně zákonům hmoty.

Tedy aktivní  Kundalini v tomto případě prohloubí polarity – dobré versus špatné.

Pokud však pracujete na sobě – jinými slovy – už umíte vnímat sebe, chápete zákonitosti vesmíru i reality, kterou žijeme, chápete význam „řeči těla“ – emocí, pocitů a další signály z prostředí, pak vám plná aktivace Kundalini dává mnohem hlubší smysl.

 

V souvislosti s aktivní Merkabou to znamená, že získáváte zlatý KLÍČ k „bezpečnostnímu zámku“ brány do vyšších úrovní nižších světů – tedy principu Země (temná strana duhy), stejně jako klíč k branám vyšších světů – Kosmu (světlá strana duhy).

Toto je fascinující a zcela nové (bylo i pro mě) poznání.

Jakmile však jednou podniknete tuto „cestu“ , která nevede pouze do říší světla, budete nadšeni. Budete uchváceni nádherou barev i výjevy, které jste dosud nepoznali. A ještě víc budete nadšeni dary, které zde získáte.

 

Skrze tuto novou zkušenost jsem pochopila, že opravdové UKOTVENÍ není pouze KOTVA ve smyslu „kotva“ – jak ji známe, ale je to PROPOJENÍ obou pólů – „Jak nahoře, tak dole“ (sjednocení tělo – duch – duše).

Je to vědomé spojení aspektů plus a mínus, sjednocení a propojení mužského a ženského principu a jejich pochopení.

UKOTVENÍ není tedy pouze o UZEMNĚNÍ, což samo o sobě je velmi důležité, ale pro další a pokročilejší duchovní praxi už znamená mnohem víc.

 

Aktivní MERKABA a vědomě aktivní KUNDALINI znamená, že naše vnímání získává zcela nový rozměr.

Věci a realitu kolem vás (i ve vás) začnete vnímat mnohem intenzivněji.  Život tak můžete začít vnímat jako opravdové dobrodružství, a ne pouze jako drama, plné obav, strachu, boje, soutěživosti a nejistoty.

Vaše vědomí se rozšíří tak, že jste schopni plynule „přecházet“ do úrovní blahodárných hlubokých vnitřních prožitků, kde slova mnohdy ztrácí svůj význam, stejně jako naplno vyjádřit své potřeby, pocity i emoce, aniž byste měli potřebu bojovat, soupeřit nebo jinak trpět. Naučíte se dokonale rozpoznat, co je pro váš život důležité a co ne, a naučíte se vědomě tvořit svůj život, což automaticky znamená – ZDRAVÍ a hojnost na všech úrovních bytí.

Tento kurz však není pouze o životní síle KUNDALINI, ale zahrnuje i další velké téma –  CHANNELING.

Naučíte se také vědomě  pracovat s astrálním i mentálním tělem, rozpoznáte astrální i mentální úrovně reality, aktivujete šišinku, čakry 0 – 8 a vyšší a nově nabytých zkušeností můžete využít i pro smysluplné energetické léčení.

Podrobný program kurzu obdržíte na kurzu Merkaba nebo emailem, jste-li již absolventi.

 

Cena kurzu

Cena kurzu Kundalini je 7 900,- Kč

(Z pohledu numerologie je číslo 7 je číslem změny, touhy po poznání, představuje vnitřní sílu a intuici.

Kurz Kundalini - pracovní skriptum // v-laska.com

Sedmička je považována za šťastné číslo a je číslem léčení. Je to číslo zájmu o duchovno, náboženství, filosofii, mysticismus, číslo nadsmyslových a léčitelských schopností. Vyjadřuje čas odpočinku, meditace, analýzy, zklidnění se, stáhnutí se do ústraní, hledání smyslu života. Vyjadřuje také analytické schopnosti, přemýšlivost, inteligenci, učenost a  představivost.

Číslo 9 je číslem zakončení, završení a naplnění. Devítka je považována za magické a rituální číslo. Symbolizuje ochotu pomáhat, duchovní sílu, zájem o mystiku i filosofii.

V součtu číslo 16 – je číslo učedníka osobního rozvoje a sebepoznání, je o kultivaci Ega a čistění na úrovni duše.

A v součtu je 16 zase 7 🙂

 

Termíny najdete v levé liště, odkaz Termíny kurzů.

I tento kurz – Kundalini – má podrobné skriptum

Zájemci pište na email :

těším se na vás, je to nesmírně zajímavá a především nová zkušenost – pro nás všechny – protože každý kurz je jiný 🙂

Viki

Nový Kurz

Šišinka – brána vědomí

Techniky probuzení a aktivace šišinky mozkové

„Šišinka“ bude 2denní – víkendový – intenzivní kurz, jako vždy plný informací, ale hlavně meditací a několika zajímavých technik, které využijeme k rychlejšímu probuzení a aktivaci šišinky mozkové – epifýzy.