Skip to content

Viktorie Skácel

Naftový magnát – otec „moderní“ medicíny

Pokud existoval Hippocrates, obrací se v hrobě.

Psaní těchto článků je pro mě místy skutečně detektivní záležitost a samotný překlad knihy „What Really Makes You ill“ jde místy stranou. Zejména v případě tohoto článku o skutečném „zakladateli“ systému, který se skrývá za honosným názvem „moderní medicína“ se musím zamyslet nad ustáleným zvykem či pojmem, který je přímo spojen s lékaři a medicínou, jako takovou a který se zapsal do našeho podvědomí, jako Hippocratova přísaha. Postupně, krůček za krůčkem totiž odhalujeme téměř ve všem, co se dotýká našich životů, že všechno, co jsme se kdy učili ve škole a co nám vtloukali do hlavy, není pravda.

Byl opravdu Hippocrates – zakladatel nějaké medicíny, je to pravda ? Je dokonce možné, že absolventi medicíny při promoci odříkávají jen nějaký symbolický slib jménem muže, který možná ani neexistoval. A pokud před více než dvěma tisíci lety přece jenom žil  nějaký Hippocrates (údajně Tajuplný otec lékařství), pak by zřejmě současnou podobu svého odkazu jen stěží poznal. Pravdu se ale zřejmě nikdy nedozvíme, protože celá naše historie byla přetvořena lidmi, kteří určují pravidla a kteří řídí a ovládají tento svět.

Nicméně ještě před 100 lety, i přes snahy medicíny získat ve společnosti co možná největší vliv, všechno bylo jinak.

Muž, který udělal ze západní medicíny mainstream, byl John Davison Rockefeller (zvaný businessman John).

John D. Rockefeller, jako člen jedné z nejbohatších a nejvlivnějších rodin na Zemi, významně rozšířil své jmění díky těžbě ropy. John Davison Rockefeller (1839 – 1937) byl nejbohatším člověkem své doby, ropný magnát, který vlastnil 90 % amerického ropného trhu a tato rodina je “ve hře” o nejvyšší pozice ve společnosti, která určuje pravidla, dodnes. Rockefeller byl vynikajícím obchodním stratégem a byl znám tím, že jednou z jeho nejsilnějších „zbraní” či schopností při budování obchodního impéria, bylo jeho umění, jak se „elegantně“ zbavit konkurence.

Rockefeller koupil každou ropnou rafinerii, která mu přišla pod ruku. Tímto způsobem mohl vytvořit monopol a ovládnout celý trh. A dál hledal způsoby, jak ještě více zhodnotit svou ropu a jak ještě víc zbohatnout. A tak dostal nápad, jak využít odpadní produkty z těžby ropy k výrobě “drugs” neboli léčiv. Zde je dost dobře možné, že velkou inspirací pro tuto myšlenku mu byl objev “léku” aspirin, v roce 1897.

Aspirin byl poprvé syntetizován v roce 1897 německým chemikem Felixem Hoffmanem a velmi rychle se osvědčil při úlevě od horečky i bolesti. Hoffmann v té době pracoval pro chemický koncern Bayer, který v roce 1891 založil vlastní farmaceutické a chemické oddělení a stal se velmi vlivným v celé Evropě. Vedoucím farmakologické laboratoře (s osmi chemiky a farmakology), která byla založena v roce 1896, byl Heinrich Dreser. Bolest uvolňující vlastnosti vrbové kůry byly známy již mnoho let (kyselina acetylsalicylová, později aktivní složka aspirinu, byla poprvé objevena z kůry vrby v roce 1763 Edwardem Stonem z Wadham College, University of Oxford) a v roce 1859 se ji Hermannu Kolbemu podařilo syntetizovat. Vedlejší účinky tohoto „léku“, zejména bolesti žaludku, byly však pro pacienty nesnesitelné.

Hoffmann hledal způsob, jak na jedné straně snížit vysokou toxicitu a na druhé zvýšit sílu fyziologicky aktivních látek. Existuje legenda, která říká, že Hoffmann vlastně hledal lék proti revmatickým bolestem svého otce.

Heinrich Dreser testoval tuto nově vyrobenou „látku“ na pacientech v nemocnici v Halle v Německu. Německý chemik Felix Hoffmann 10. srpna 1897 syntetizoval kyselinu acetylsalicylovou (ASA) ve stabilní formě použitelné pro lékařské aplikace. V roce 1899 byl poprvé uveden na trh pod obchodním názvem Aspirin a měl ohromný úspěch. Název je odvozen od A (acetyl) a spirin od slova „spirea“, což je rodový název pro keře, které jsou zdrojem kyseliny salicylové.

Aspirin se velmi rychle osvědčil při léčbě horečky i bolestí nejrůznějšího druhu.

 

 

 

USA po roce 1900

Rockefellerův plán na převzetí celého lékařského systému a jeho spojení s farmaceutickým průmyslem

Jeho „plán“byl dokonalý, ale měl jeden jediný háček. V té době medicína, i když zde byly snahy o převládnutí, byla mnohem otevřenější alternativním postupům, než kdy dříve. Rozvíjela se homeopatie, naturopatie, bylinná medicína a mnoho nových, často přírodních léčebných postupů se stávalo součástí lékařské péče. Bylo tedy nutné, aby mohl převzít kontrolu nad medicínou, vypořádat se s konkurencí, zavést jednotný systém zdravotní péče a dovést medicínu „k dokonalosti“ – podle jeho představ, tedy aby pacienti nepoužívali žádné přírodní léky a nepřijímali žádné přírodní metody léčení a stali se závislými pouze na lékaři a „lécích“, produkovaných farmaceutickým průmyslem.

Jak se mohl zbavit konkurence, aby to nebylo podezřelé ? Velmi snadno. Jako „správný filantrop“ vytvořil projekt nové, lepší a účinnější medicíny, která se stane jedinou, životy zachraňující, oficiální a zejména „vědeckou“ medicínou.

K tomu však bylo potřeba také převzít kontrolu nad školstvím, tedy nad lékařskými fakultami a vytvořit nový – moderní, odpovídající – vzdělávací systém.

A tak J. D. Rockefeller (JDR Sr.) položil „základní kámen“ pro vybudování nové, tak zvané „moderní“ medicíny, která byla nazvána alopatickou.

Termín „Alopatická medicína“ široce označuje lékařskou praxi, která se také nazývá západní medicína, medicína založená na důkazech nebo také „moderní“ medicína. Termín „alopatie“ zavedl v roce 1810 Samuel Hahnemann (1755-1843), aby označil obvyklou lékařskou praxi (alopatii) na rozdíl od homeopatie, systému terapie, který založil.

Wikipedia dále říká, že:

Alopatická medicína neboli alopatie je archaický termín používaný k definování vědecky podložené moderní medicíny. Existují regionální rozdíly v použití termínu. Ve Spojených státech se tento termín používá v kontrastu s osteopatickou medicínou, zejména v oblasti lékařského vzdělávání. 

Aby mohl uskutečnit svoje plány a vize, nejprve vypracoval návrh na změnu medicínského systému a školství v USA. Najal muže jménem Abraham Flexner, aby předložil kongresu zprávu, která ve svém závěru konstatuje, že v USA je příliš mnoho lékařů a lékařských fakult a mimo jiné, že přírodní způsoby léčení jsou nevěrohodné, nevědecké a musí být prohlášeny za šarlatánství. Zpráva z roku 1910 požaduje standardizaci lékařského vzdělávání a také uvádí, že licence lékařským fakultám by měla udělovat pouze a výhradně alopatická AMA.

Co to je AMA:

„The American Medical Association, founded in 1847 and incorporated in 1897, is the largest association of physicians—both MDs and DOs—and medical students in the United States. The AMA’s mission is „to promote the art and science of medicine and the betterment of public health.“

překlad:

„Americká lékařská asociace, založená v roce 1847 a začleněná do obchodního rejstříku v roce 1897, je největším sdružením lékařů – jak MD, tak DO – a studentů medicíny ve Spojených státech. Posláním AMA je „propagovat umění a vědu medicíny a zlepšování veřejného zdraví“.

Pro vysvětlení – AMA není vládní entita. Je to soukromá organizace, něco jako lékařská unie.

AMA na základě dokumentu z roku 1910, který je nazýván „The Flexner Report“, ukončila činnost všech přírodních a přirozených lékařských postupů a praktik a jejich lékaře poslala do vězení. Alternativní lékaři byli označeni za šarlatány a tak byl zahájen „novodobý hon na čarodějnice“, který v podstatě trvá dodnes, celosvětově.

Kongres na základě předložených návrhů jednal a učinil je zákonem.

Protože celá řada amerických lékařských fakult nesplňovala požadavky a nově navržené standardy, které vyžadovala Flexnerova zpráva, téměř polovina těchto škol musela ukončit činnost, nebo zcela zanikla. Některé z nich se sloučily, aby mohly provést požadované změny a pokračovat v činnosti výuky lékařů, novým způsobem. Všechny další metodiky v lékařské péči byly postaveny mimo zákon a tak se stala alopatická „moderní“ medicína hlavní léčebnou metodou, jedinou zákonnou v celé USA. Tím „příběh“ začíná i pro nás v Evropě.

Rockefeller a Carnegie – lékařské vzdělání – nově.

V roce 1910 Carnegie Foundation vydala přelomovou zprávu o lékařském vzdělávání. Abraham Flexner se stal autorem zprávy s názvem Medical Education in the United States and Canada neboli Bulletin č. 4, analyzující vzdělávací programy 155 lékařských fakult v celé Kanadě a Spojených státech.

Jeho „výzkum“ dospěl k závěru, že lékařské vzdělání v Severní Americe je “žalostně nedostatečné ve všech aspektech”, včetně nedostatku laboratorních zařízení, neorganizovaných administrativních postupů a nedostatku standardů výuky a osnov.

Flexnerova doporučení hluboce ovlivnila přední “filantropy” té doby, včetně Johna D. Rockefellera a vedla k transformaci lékařského vzdělávání ve Spojených státech a ve světě.

Zdůrazňuji s patřičnou dávkou ironie slova „hluboce ovlivnila“ přední filatropy té doby, včetně J.D.Rocekfellera. Postupem času se přidali další a „hluboce ovlivněni“ jsou dodnes.“

https://rockfound.rockarch.org/medical-education

Na základě Flexnerovy zprávy vyzvala General Education Board (GEB) a později Rockefellerova nadace (RF) k transformaci a investicím do lékařského vzdělávání v USA a lékařské vzdělávání se tímto stalo ziskovým.

V mnoha případech lékařské vzdělání nezahrnovalo žádnou laboratorní práci ani praktický výcvik. Studenti byli často přijímáni bez středoškolského vzdělání a učební osnovy se škola od školy značně lišily. Představitelé GEB a RF si byli dobře vědomi, že úspěch jejich programu může zničit některé z nejhorších, tedy svým postavením nejslabších, lékařských škol, zatímco ty nejlepší by s jejich pomocí mohly soutěžit s nejlepšími školami v Evropě. RF nařídila vztah mezi nemocnicemi a jakoukoli lékařskou fakultou, kterou nadace financovala.

RF také požadovala, aby učitelé byli pod kontrolou univerzity a věnovali se pouze výuce, spíš, než aby vyvažovali své povinnosti se soukromou, nově – ziskovou praxí. GEB se ujala vedení ve zlepšování lékařského vzdělávání ve Spojených státech. Celý program lékařského vzdělávání řídil Flexner, který se stal tajemníkem GEB v roce 1913.

Na jeho radu byly v roce 1913 poskytnuty první granty na zlepšení lékařského vzdělávání na Univerzitě Johnse Hopkinse. Hopkins obdržel roční grant na rozvoj svých klinických programů, včetně medicíny, zejména chirurgie a pediatrie. Úspěch dosažený na Hopkinsově univerzitě inspiroval další granty, včetně významných částek pro lékařské programy na univerzitách Yale a Vanderbilt. To také motivovalo JDR Sr. k vyčlenění dalších 45 000 000 $ na program GEB v oblasti lékařského vzdělávání.

Rockefeller a Carnegie nabídli nejlepším lékařským školám v Americe obrovské granty, ale měli svoje podmínky. Jednou z hlavních podmínek bylo, že školy musí vyučovat pouze alopatickou medicínu. A za druhé, že někteří z jejich agentů budou sedět v představenstvu. Z učebních osnov odstranili jakoukoli zmínku o přírodních léčebných metodách. 

Určovali, které lékařské fakulty dodržují lékařské standardy a které ne.  Nemoci mohli léčit pouze alopatiční lékaři a k tomu museli využívat alopatické léky (tedy vyrobené farmaceutickým průmyslem – v té době především společností Big Pharma).

V roce 1919 byla v rámci RF zřízena Divize mediální výchovy a spravována Mezinárodní zdravotnickou divizí (IHD). Divize se stala odpovědnou za zlepšení lékařského vzdělávání i mimo USA.

První roky programu se zaměřovaly na „průzkum stavu“ lékařského vzdělávání po celém světě a financování cílených institucí na “zlepšení”. 

Obrázek: Rockefeller Foundation Report of Medical Education, June 1919.

(Zpráva Rockefellerovy nadace o lékařském vzdělávání, červen 1919)

Dokument má 11 stran, z části II. cituji v překladu: „My víme, jak školik kompetentní praktikanty a výzkumníky v oblasti medicíny a chirurgie…… my víme, jak by měly být lékařské fakulty a nemocnice organizovány a jak by měly přímo souviset s jednotným vzdělávacím systémem, středním a vyšším….již nyní školíme učitele medicíny k tomu, aby se v lékařství vzdělávalo správným způsobem.…. “  (zdůrazňuji „správným způsobem“)….

celé znění zprávy najdete na stránkách RF : https://rockfound.rockarch.org/medical-education

Velké farmaceutické společnosti nyní disponovaly silou lékařského systému a základem pro výrobu „léčiv“ se stal petrochemický průmysl.

A všechno jde podle plánu …. Rockefellerové nemají „malé plány“, ale plánují na celé generace dopředu. A tak se začaly zpracovávat odpadní produkty z ropy a celý svět postupně přechází na jednotný, jediný „správný“ a zákonný způsob poskytování zdravotní péče.

Ropa v reálném životě

Věděli jste, že aspirin a léky využívající kapsle s časovaným uvolňováním jsou možné díky petrochemickým produktům na bázi ropy a zemního plynu?

Téměř každý z nás už někdy poznal, co to je bolest hlavy. Můžete cítit pulzování a někdy úpornou bolest, až po prsty u nohou. Sáhnete po aspirinu, spolknete pár pilulek a o 20 minut později pocítíte sladkou úlevu. Kromě jeho léčivé hodnoty (viz. výše v článku) při zastavování bolestí hlavy, většina z nás ale už nezkoumá jeho další složení. Pokud to uděláme, zjistíme, že jeho hlavní složkou je kyselina acetylsalicylová, která se vyrábí chemickou reakcí zahrnující petrochemické látky kumen, fenol a benzen.

https://www.sciencesnail.com/science/organic-synthesis-of-aspirin-from-benzene

Co to je petrochemie ?

Petrochemické látky jsou chemické sloučeniny, které pocházejí z ropy a zemního plynu. Používají se k vytvoření mnoha produktů, které používáme každý den. Produkty jako pilulky, zdravotnické potřeby a další.

Aspirin je pouze jedním z mnoha léků, které mají svůj základ v petrochemii. Mnoho volně prodejných léků, stejně jako léků na předpis a léčivých přípravků se vyrábí s pomocí petrochemických látek – mezi ně patří antihistaminika, antibakteriální látky, čípky, sirupy proti kašli, lubrikanty, krémy, masti, nejrůznější analgetika a gely, dezinfekční prostředky na ruce a mnoho dalších. Většina farmaceutických léků se vyrábí pomocí chemických reakcí, které zahrnují použití organických molekul. Ropa je bohatým zdrojem organických molekul, které vstupují do procesu syntézy léčiv. Některé zdroje uvádějí, že až 99 % farmaceutických surovin a činidel pochází z petrochemických zdrojů.

Dokonce i látky, které jsou součástí léčiv a které svým původem pocházejí z přírodních zdrojů, jako jsou houby a rostliny, jsou většinou čištěny pomocí petrochemických substancí, což vede k efektivnějšímu a méně nákladnému výrobnímu procesu.  Faktem je, že bez petrochemie by nebylo možné vyrobit tak obrovské množství požadovaných medikamentů a léčiv, které jsou dnes již samozřejmou součástí medicíny a jejichž množství celosvětově narůstá do nepředstavitelných rozměrů.

V podstatě, ať se dnes podíváme kamkoliv kolem sebe, téměř všude nás obklopují výrobky, které jsou jakkoliv spojeny s ropou a petrochemickým průmyslem, i když jsou to produkty naší každodenní spotřeby a většinou je nejíme, jako léky, které se staly nezdravou součástí lékařské péče a dnes je vnímáme jaksi samozřejmě, dokud nám nejde o život.

Co se v té době dělo v Evropě

Na začátku 19. století je největší farmaceutickou a chemickou společností ve střední Evropě i na světě společnost „Interessengemeinschaft Farbenindustrie AG“ (původně průmysl barviv), později známá jako IG Farben. Vzniká spojením šesti nejvlivnějších chemických společností (od roku 1904) BASF, Bayer, Hoechst, Agfa, Weiler-ter-Meer a Griesheim-Electron, které vytváří jeden obrovský konglomerát. Hlavní zdroj financí pochází od další nejbohatší rodiny na Zemi a to je „Rothschild banking dynasty“ – dynastie Rothschildů.

Ve 20. letech 19. století měla společnost úzké vazby na liberální Německou lidovou stranu a nacisté ji obviňovali, že je „mezinárodní kapitalistickou židovskou společností“. O deset let později to byl donátor nacistické strany a po převzetí Německa nacisty v roce 1933 byla tato společnost hlavním vládním dodavatelem, poskytujícím významný materiál pro německé válečné úsilí. Během toho desetiletí se společnost zbavila všech židovských zaměstnanců a zbytek odešel v roce 1938.

Rockefeller investuje ohromné finanční prostředky do IG Farben a v roce 1928 jsou již americké podíly IG Farben, jmenovitě americké pobočky Bayer Company, General Aniline Works, Agfa Ansco a Winthrop Chemical Company, organizovány do švýcarské holdingové společnosti Internationale Gesellschaft für Chemische Unternehmungen AG (IG Chemie). Kontrolní podíl v tomto subjektu měl dál IG Farben v Německu. V následujícím roce 1929, jen deset let před vypuknutím druhé světové války, se tyto americké firmy sloučily a vytvořily American IG Chemical Corporation neboli American IG, později přejmenované na General Aniline & Film.

V předvečer druhé světové války byl IG Farben, německý chemický konglomerát, největším výrobním podnikem na světě a uplatňoval mimořádný ekonomický a politický vliv v nacistickém Německu. Ve 40. letech byla společnost popisována jako „nejznámější německý průmyslový koncern „Třetí říše“ a zejména v letech 1942-45 spoléhala na otrockou práci z koncentračních táborů a podílela se na lékařských experimentech na vězních v Osvětimi a Mauthausenu. Jedna z jejích dceřiných společností IG Farben dodávala jedovatý plyn zvaný Zyklon B, který během holocaustu zabil přes jeden milion lidí v plynových komorách.

Po roce 1945 byli tři členové rady guvernérů americké IG souzeni a odsouzeni jako němečtí váleční zločinci. V roce 1952 byla IG Farben znovu rozdělena na BASF, Bayer a Hoechst. Tím ale vůbec nic neskončilo, právě naopak.

The part of Rockefeller monopoly on chemical and medicine industries came into fulfillment after WW2.

Část Rockefellerova plánu, vytvoření světového monopolu na chemický a lékařský průmysl, se naplnila po 2. světové válce. IG Farben se stává „The Tail of The Big Pharma“ (IG Farben se stává „ocasem“ Big Pharmy). Farmaceutický konglomerát IG Farben se jednoduše „přeměnil“ na U.S. Pharma.

https://goveganway.com/the-tale-of-big-pharma-ig-farben/

Nicméně IG Farben hraje významnou roli v „objevu“ chemoterapie a tak zvané „léčby“ rakoviny, která je jako jediná „legální a zákonná“ dodnes, a tak nemohu jinak, než toto téma rozvinout v dalším článku o rakovině.

I když věříte svému lékaři, moje rada je, buďte zvídaví, hledejte, pátrejte, ptejte se a chtějte odpovědi na svoje otázky. Jak říkaly naše babičky: „Důvěřuj, ale prověřuj.“ A koneckonců, jde tady o vaše zdraví.