Skip to content

Viktorie Skácel

Jak se vyrábí pacient

Chronický stres a jeho následky

Náš organismus umí dobře zvládnout krátkodobý stres, ale na dlouhodobý stres není vybaven. Pokud vám bude někdo chtít záměrně ublížit, bude vás dlouhodobě držet ve strachu a bude podporovat vše, co umocní váš strach a zesílí váš stres.

Stres je fenomén, který známe všichni a neodmyslitelně patří k našemu životu. Zvládání stresu a překonávání životních překážek je proces, ve kterém se učíme objevovat sami sebe, aktivujeme svoje schopnosti a často i dary, se kterými jsme se narodili, ale bez událostí, do kterých jsme životem vmanipulováni, bychom je v sobě možná ani neobjevili. Díky stresu a životním překážkám, které zvládneme, se učíme důvěřovat sobě a to nás pak dovede k úspěchu, pokud po něm toužíme. Lidský organismus se umí velmi dobře s krátkodobým stresem vypořádat, protože jsme “od přírody” vybaveni mechanismy pro přežití v situacích, které náš život bezprostředně ohrožují. 

Jinými slovy, náš organismu umí dobře zvládnou krátkodobý stres, ale na dlouhodobý stres není vybaven.

Nejdůležitější “stresový” hormon je kortizol.

Jeho hlavním cílem je mobilizace organismu při stresu, proto přímo ovlivňuje energetický metabolismus těla. Mozek připraví “na akci” dostatečnou zásobou glukózy, jejíž zásoby zvýší stimulací glukoneogeneze z proteinů, podpoří lipolýzu (odbourání tuku z tukových buněk) a tím dosáhne okamžitého získání energie pro “akci” (bojuj, uteč nebo zmrzni). Ovlivňuje i metabolismus minerálů ( zejména sodík, draslík) a zároveň stimulací kardiovaskulárního systému udržuje kortizol oběhové funkce těla. V okamžiku stresu tlumí imunitní procesy tím, že inhibuje syntézu cytokinů a potlačí jejich aktivitu. Za normálních, fyziologických okolností, má kortizol významný protizánětlivý účinek, protože na rozdíl od stresu, stimuluje tvorbu protizánětlivých cytokinů.

V reakci na stres hraje velmi významnou roli aktivace osy hypothalamus-hypofýza-nadledviny (hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA). Produkce kortizolu je v těle regulována adenokortikotropním hormonem ( kortikotropin – ACTH), produkovaným adenohypofýzou, na principu negativní zpětné vazby.

Trvale “špatná nálada”, negativní pocity a myšlenky, dlouhodobý strach, úzkost, obavy či bolest a mnohem víc, to vše představuje fenomén, kterému říkáme “chronický stres”.

To je ve skutečnosti STAV organismu, který postupně vede k maladaptivní reakci, při níž dochází k nadměrné a prolongované sekreci kortizolu, kdy je organismu permanentně ve stavu zvýšené pohotovosti. Tím je narušeno fyziologické uvolňování i působení kortizolu, což může mít pro celý organismus nedozírné následky.

Narušení funkce kortizolu se označuje jako “kortizolová dysfunkce”.

K tomuto stavu nemusí ovšem přispět pouze deplece (úbytek, nedostatek, porucha funkce) kortizolu, ke které dochází vyčerpáním nadledvin, ale i další mechanismy, jako je např. porucha sekrece CRH v hypothalamu (kortikotropin uvolňující hormon), rezistence nebo porucha funkce regulace glukokortikoidního receptoru nebo nadměrná reaktibilita systému negativní zpětné vazby.

Kortizol, který se za normálních okolností váže na glukokortikoidní receptor a působí protizánětlivě, při dlouhodobém stresu způsobuje opak, tedy podporuje tvorbu zánětů v těle. 

Zvýšené hladiny prozánětlivých látek mohou poškozovat glukokortikoidní receptor a tím přispívají ke kortizolové dysfunkci. Tím je narušen mechanismus negativní zpětné vazby, která za normálních okolností tlumí sekreci CHR v hypofýze, jakmile je hodnota kortizolu dostatečná.

Poznámka : 

Adrenokortikotropní hormon (ACTH) je produkován z předního laloku hypofýzy a můžeme jej považovat za jeden z hlavních elementů hypotalamo-hypofyzárně-adrenální osy. Sekrece ACTH podléhá řízení kortikotropního-releasing hormonu (CRH) z hypotalamu. CRH je silný vazodilatátor a významně se podílí na regulaci produkce prostaglandinů a sekreci ACTH. ACTH stimuluje kůru nadledvin, tím syntézu a výdej glukokortikoidů, podílí se dále na stimulaci prekurzorů aldosteronu, čímž ovlivňuje syntézu mineralokortikoidů a má i další metabolické účinky. 

Zvýšená hladina CHR aktivuje zánětlivě působící mastocyty, stimuluje produkci hormonu noradrenalinu, zvyšuje produkci glutamátu a dalších látek a v amygdale dochází ke stresové odpovědi, což může být i bolest bez fyzického poškození tkáně. Následky dlouhodobého stresu jsou zcela individuální a odvíjí se od přístupu člověka k životu i prostředí, ve kterém člověk žije.

Ať je to jakkoliv, dlouhodobý stres narušuje normální, fyziologické funkce těla, přičemž jednou z nich je porucha fyziologické funkce kortizolu a rozvoj i podpora chronických zánětů v těle.

Deficit kortizolu se obvykle projevuje zvýšenou únavou, podrážděností, člověk hůře zvládá fyzicky náročnější situace a má sklon ke špatným náladám a depresi. 

 

Zánětlivé reakce v těle doprovází zvýšená produkce volných radikálů kyslíku a dusíku a vzniká oxidativní stres, při kterém dochází k poškozování dosud zdravých buněk volnými radikály a k degenerativním změnám tkání.

Zánětlivé reakce těla podmíněné chronickým stresem jsou obvykle počátkem celé řady dalších onemocnění, jako je osteoporóza, revmatoidní artritida, myopatie, fibromyalgie, lupus, chronický únavový syndrom, chronické bolesti zad, chronické bolesti pánevního dna, poruchy minerálního metabolismu, deprese, kognitivní poruchy a celá řada autoimunitních a dalších onemocnění, včetně zvýšení rizika onkologických onemocnění.

Obecně platí, že chronický stres může vést k chronickým onemocněním. Na rozvoj zdravotních následků dlouhodobého stresu má samozřejmě největší vliv individuální reaktibilita na stres a celá řada specifických faktorů.

Záněty, oxidativní stres, deprese

Jak už bylo řečeno, kortizol je hormon se silným protizánětlivým účinkem. Vlivem dlouhodobého stresu dochází k jeho dysfunkci, což vede k prozánětlivé reakci. Jinými slovy, narušený metabolismu kortizolu vede k šíření zánětů v těle, protože dochází ke zvýšení hladiny cytokinů, které podporují zánět a chronické bolestivé stavy.

Reaktivace maladaptační stresové odpovědi vede k vzestupu prozánětlivě působících katecholaminů a nedostatečná protizánětlivá reakce při kortizolové dysfunkci může zesilovat a prodlužovat původně krátkodobou zánětlivou reakci.

Pokud dojde k poranění za normálních okolností, okamžitá sekrece prozánětlivých cytokinů zahájí proces hojení a vyvolá protektivní bolestivou reakci v postiženém místě. Pokud ale dojde k poranění ve stavu kortizolové dysfunkce vyvolané dlouhodobým stresem, může dojít k prolongované zánětlivé reakci, která zhoršuje proces hojení a podporuje zánět. 

Jinými slovy – při dlouhodobém stresu se rány špatně hojí a organismus se mnohem pomaleji zotavuje. To paradoxně zhoršuje situaci dotyčného člověka, zesiluje jeho stres, což ještě víc podporuje zánět, bolestivé stavy i nemoci. To zvyšuje tvorbu volných radikálů ve tkáních a nárůst oxidativního stresu, což poškozuje dosud zdravé tkáně těla, urychluje jejich stárnutí a podporuje další zánětlivá a degenerativní onemocnění. 

Shrnutí :

Přestože stresující podněty patří neodmyslitelně k našemu životu, naše tělo není vybaveno mechanismy pro zvládání dlouhodobého stresu. Proto dlouhodobý – chronický stres může vyvolat neadekvátní reakce organismu, včetně kortizolové dysfunkce, která pak napomáhá vzniku a rozvoji chronických zánětů, chronických nemocí a bolestivých stavů. A toto je pouze jedna část „příběhu“ o stresu. Tělo takových mechanismů uplatní – v zájmu přežití –  mnohem víc a následky jsou horší, než si umíte představit.

Pokud volíte pasivní či dokonce vyhýbavý přístup ke stresovým stimulům a raději “tiše trpíte”, abyste nemuseli vyjádřit svůj názor nebo situaci řešit, pak podporujete ve svém těle mechanismy, které se účastní výše popsaného scénáře dlouhodobého stresu.  Přidejte nedostatek kyslíku ve tkáních dlouhodobým dýcháním vlastního odpadu a nepřeberné množství strachů, jaké lze na člověka aplikovat a buďte si jisti, že je pouze otázkou času, kdy z vás bude vzorný a poslušný pacient, pokud jím už nejste.

Pro lepší pochopení pojmu oxidativní stres je tento článek:

https://v-laska.com/co-nam-doktori-nereknou/oxidativni-stres-dan-z-pohodlnosti/

Pěkné čtení a žádný stres, protože nic není takové, jak říkají – Viki

https://v-laska.com/na-frekvenci-zdravi/