- Regresní terapie

                                                            Hlubinnou abreaktivní terapií je možné řešit všechny případy, kdy příčinou současných potíží je nějaké trauma
                                                            prožité v minulosti. Přitom není rozhodující, zda si je klient takového traumatu vědom, či nikoliv.
                                                            Pokud není příčinou nějaké silné poškození organismu, je vždy možné v bližší nebo vzdálenější minulosti takové
                                                            trauma najít.
                                                            Spadají sem všechny psychické a psychosomatické potíže, tj. např. neurózy, deprese, poruchy spánku, psychózy,
                                                            paranoidní reakce, fobie, potíže v oblasti sexu a celá řada dalších.
                                                            Své psychické příčíny má většina onemocnění a to i taková, jako je např. revmatismus, ateroskleróza,
                                                            roztroušená skleróza, rakovina apod.
                                                            Velmi častou emocí, se kterou se potýká téměř každý z nás, je také strach. Strach je všeobecně obtíž, nebo
                                                            obava z nějaké události, která může nastat. Mnohé stresy v přítomnosti mají svůj původ v minulosti a jen
                                                            vytěsňováním brání původním okolnostem vstoupit do našeho vědomí. Tyto události byly původně bolestivé
                                                            a strach z bolesti je udržuje pohřbené hluboko pod naším vědomím, i když naše přítomné chování ovlivňují.
                                                            Hrůza nebo averze chorobného charakteru se pak nazývá fobie.
 
                                                            Léčebné možnosti hlubinné terapie (kromě již zmíněných)
                                                        -   zvládání, nebo úplné vyloučení bolesti, pocitů viny nebo strachu, redukce stresu
                                                        -   zlepšení nebo úplné vyloučení problémů s trávením (poruchy příjmu potravy - anorexie, bulimie, obezita,
                                                            ale i celiakie)
                                                        -   zlepšení soustředění a koncentrace, poruchy s učením (rozvoj skrytých vloh a uvolnění potenciálů osobnosti)
                                                        -   řešení problémů ve vztazích, pochopení rodičů, partnera, dětí a ostatních lidí nám blízkých
                                                        -   rozvoj vůle, sebeovládání, schopnosti rozhodovat
                                                        -   zlepšení nebo úplné vymizení alergií, bolestí hlavy, depresí, pocitů úzkosti, fobií
                                                        -   zlepšení stavu při chronických onemocněních
                                                        -   kromě mnoha dalších možností i objevení významu a smyslu života a k tomu, abychom byli v životě
                                                            víc aktivní a šťastní, než pasivní a nešťastní.
 
                                                            Mnoho zdravotních potíží člověka je dále způsobeno tím, že je snížena imunitní odolnost, tj. schopnost bránit se
                                                            nákaze. Praxe ukazuje, že systematické odstraňování vlivu minulých traumat způsobuje růst imunitní schopnosti
                                                            organismu. Psychoterapeutické zpracování minulých traumat (aberací) tedy nejen že tyto aberace odstraní,
                                                            ale navíc působí na růst vitality člověka. Psychika "bez aberací" dává člověku radostný, optimistický pohled
                                                            na svět. Praxe hlubinné abreaktivní psychoterapie odkrývá doknce i takové skutečnosti, že např. takové povahové
                                                            rysy jako nezřízená touha po majetku, po penězích (po jídle) nebo po moci není nic jiného než nemoc, jejíž
                                                            příčinu je možno nalézt a odstranit. Systematickým prováděním hlubinné terapie se zlepšuje nejen zdraví klienta,
                                                            ale i jeho osobnost ve směru etičtějšího myšlení a jednání vůči ostatním lidem.
                                                            Zároveň klient získává přirozenou cestou, cestou vlastního poznání, odpověď na celou řadu otázek,
                                                            se kterými se potýká ve svém životě.