Průběh kurzu:

 

V úvodu kurzu se velmi podrobně seznámíme se všemi pojmy, které se objevují v souvislosti s kraniosakrální terapií.

Ve výuce za každou přednášenou teorií následuje ihned praktické osvojování jednotlivých „kroků“ tzv. Protokolu, který provází celou terapii.

Jednotlivé části Protokolu probíráme postupně (teorie k příslušnému bodu – praxe)

a jsou sestaveny tak, aby na sebe plynule navazovaly a nepůsobily rušivě na klienta, který si terapii prožívá v hluboké relaxaci.

Předání praktických zkušeností z mé vlastní praxe tvoří 90 %  tohoto kurzu.

Každý účastník se učí jednotlivé postupy nejen jako budoucí terapeut, ale zároveň má možnost je prociťovat  na sobě i jako klient (protože pro dobrého terapeuta je nezbytné znát a vnímat pocity a možné reakce jeho klienta). Nepracuje- li totiž terapeut jak má, mohou být reakce na některé jeho nezvládnuté postupy negativní.

Nezbytnou součástí kurzu je seznámení se s dalšími technikami uvolnění, které v průběhu terapie budeme využívat.

Účastník kurzu se učí pracovat také se svým vlastním tělem a učí se vnímat souvislosti mezi ním – při práci, a klientem.

Učí se techniky uvolnění a ochrany sebe sama před negativními vlivy.

 

Cílem kurzu je naučit praktikovat každého z účastníků ucelenou hodinovou terapii, jejíž jádro tvoří Kraniosakrální terapie, která je zde doplněna dalšími, velmi jemnými uvolňujícími technikami, zařazenými přesně tam, kde jsou pro klienta vhodné.

To proto, že v průběhu Kraniosakrální terapie dochází často k uvolňování nahromaděných blokací (velmi často emocionálních) a uvolněná energie se může hromadit v některých částech těla.

Výsledkem správně prováděné terapie je pocit maximální relaxace a regenerace. Mnozí klienti mají i zcela neobvyklé vnitřní prožitky o které se chtějí podělit.

Je- li terapie prováděna správně a s pozitivním přístupem, dochází k velmi jemné souhře terapeuta s klientem. Terapeut může pak přijímat informace o těle klienta a jeho potřebách.

Tato terapie je svou jemností a zároveň hloubkou a účinností zcela mimořádná a odlišná od jiných technik.

Průběh mého kurzu je netradiční, kurz je velmi intenzivní a prožitkový.

S jednotlivými účastníky pracuji v průběhu kurzu také individuálně, zejména podle vzniklé potřeby.

Po absolvování kurzu může každý ihned praktikovat. Výsledky mnoha absolventů jsou vynikající.

 

Díky své jemnosti, účinnosti a neinvazivnosti je terapie velmi dobře přijímána dětmi a starými lidmi.Kromě odstranění bolestivých stavů (zejména pohybového aparátu, ale i bolestí hlavy,svalů atd. ) má tato terapie velmi pozitivní vliv na celkovou psychiku člověka. Dochází k postupnému uvolňování vnitřního napětí (také uvolnění spasticity u postižených, zlepšení hybnosti u stavů po infarktu nebo po mozkových příhodách, atd. ) a celkové harmonizaci těla i mysli.

 

S absolventy kurzů se jedenkrát ročně setkáváme. Tato příjemná setkání jsou zároveň mimořádnou příležitostí k vzájemnému předání si získaných zkušeností a poznatků z praxe nebo k doplnění chybějících  informací a teorie.

 

Týdenní kurzy probíhají v Olomouci, nebo po vzájemné domluvě i v jiných místech republiky.

Počet účastníků kurzu je 4 – 6.

Pro účastníky mimo Olomouc je možné zajistit cenově dostupné ubytování přímo v centru Ol.,přibližně 10 min. od místa konání kurzu.