Galerie
 
                                                            Kresba na objednávku
                                                        -   na požádání nakreslím harmonizační obrázky pro konkrétní osobu na základě celého jména a data narození
                                                        -   1. obrázek je diagnostický - odráží momentální stav psychoenergetických center daného člověka (čaker)
                                                            se stručným popisem a charakteristikou osobnosti
                                                        -   2. obrázek je harmonizační - vyrovnává a doplňuje energie jednotlivých center (čaker), harmonizuje
                                                            osobnost jako celek a podle potřeby konkrétního člověka může mít i další pozitivní účinky.
                                                            Harmonizační obrázky
                                                            mohou být vhodnou dekorací bytu, nejlépe místnosti, ve které pobýváme nejvíce. Mají pozitivní vliv nejen
                                                            na naše tělo i duši, ale zároveň harmonizují a často i očišťují prostor ve kterém se nacházejí. Současně
                                                            s originálem kresby předávám i její fotokopii ve zmenšené podobě ve folii, aby ji mohla dotyčná osoba
                                                            stále nosit u sebe. Obrázky mohou být i příjemným dárkem blízké osobě.
 
                                                            Jak takové obrázky působí?
                                                            Harmonizační a léčivé obrazy v sobě akumulují energii svého tvůrce, včetně energie mentální. Myšlenky
                                                            a úmysly tvůrce musí být upřímné a čisté. V blízkosti takových obrazů či obrázků se cítíme dobře, mnozí
                                                            vnímají jemné vibrace, chvění, nebo jen vnímají příjemnou energii, která z nich vyzařuje. V místech, kde
                                                            cítíme nějaké zdravotní potíže můžeme vnímat, že se "něco děje".
                                                            Mentální energie z obrazů vysílá vlnění o různých délkách, které odpovídají vlnění příslušných orgánů.
                                                            Tělo toto vlnění přijímá a spouští fyziologické a chemické procesy. Bioenergie prostupuje celým tělem
                                                            a ovlivňuje jednotlivé buňky. Tím dochází i ke změnám poměrů iontů sodíku a dusíku. Protože ionty mají
                                                            elektrický náboj, ten ovlivní bioenergii daného člověka a vznikají tak změny elektrického potenciálu
                                                            buňek. Tato zvýšená výměna iontů se nazývá iontová dynamika.
                                                            V živé buňce je zdrojem volných elektronů ionizovaný kyslík. Bez něj nemůže existovat život. Ionizovaný
                                                            kyslík udržuje průběh fyziologických činností. Obsahuje záporný elektrický náboj.
                                                            Léčivé obrazy nepůsobí jen na tělo fyzické, ale také na naši psychiku. Psychogenní emoční přeladění
                                                            nám pomůže urychlit uzdravovací proces. Umožní automatický "rozběh" vnitřních léčivých procesů.
                                                            Lze jednoznačně říci : duševní zdraví = zdraví tělesné.
                                                            Naše nemoci většinou začínají v psychice. Nejdřív se nemoc projevuje na astrálním těle. Pokud nedojde
                                                            ke změně myšlení, návyku, stravy a často způsobu života, přechází nemoc na tělo fyzické. Nemoci
                                                            na astrálním těle je možno zachytit automatickou kresbou.
                                                            Lidé, kteří tuto diagnostiku využívají, vidí díky tomu i celou řadu souvislostí, které bohužel současné
                                                            medicíně stále unikají.
 
                                                            Zajímavé u léčivých a harmonizačních obrázků je, že jejich energie zůstává v obrazech i když projdou
                                                            fotografickou nebo tiskařskou cestou.
                                                            Jedná se o energoinformační proces, tj. že informace vyvolá stejnou energii i na kopii.
                                                            Bohudík to skutečně funguje a celá řada lidí to může potvrdit.