Co je to akupresura?
                                                            základem akupresury, stejně jako akupunktury, jsou meridiány. U akupunktury je tok energie stimulován jehlami,
                                                            podobně jsou u akupresury speciální body povzbuzovány působením určitého druhu tlaku. Při působení tlakem
                                                            na určitý specifický bod bývá často vnímán příjemný průtok energie. Stlačování bodů se provádí špičkami prstů
                                                            nebo relativně jednoduchými hmaty ruky. Cílem ošetření akupresurou je odstranit existující poruchy toku energie
                                                            tím, že se vyrovnají nerovnováhy mezi energiemi jing a jang.
                                                            Blokády průtoku energií vznikají nejprve v psychické oblasti. Pokud náš citový život není vyrovnaný, nebo jsme
                                                            zatíženi negativními životními postoji (či z jiných momentálních příčin), dochází k blokaci volného průtoku
                                                            životní energie v drahách - meridiánech. Na narušený průtok energií pak upozorňují body, které již na dotyk
                                                            reagují velmi bolestivě a v místě blokace energie se objevuje bolest, ztuhlost, napětí.
                                                            Působením jemného ale hlubokého tlaku na specifické akupresurní body dochází k uvolnění nahromaděné
                                                            energie a obnovení průtoku energií v drahách. Tím dochází k úlevě od bolesti a uvolnění stažených svalů v místě
                                                            blokády.
 
                                                            Akupresura je velmi účinnou metodou zejména při odstraňování poruch pohybového aparátu jako např.
                                                            zablokování svalových partií (svalová ztuhlost), omezení pohyblivosti kloubů, bloků na páteři apod.
 
                                                            Pomocí akupresury, ve spojení s příjemnou, prohřívací a uvolňovací masáží je možné nejen uvolnit blokované
                                                            a bolestivé napětí v zádových partiích, ale zejména předcházet těmto bolestivým stavům. Pravidelnou terapií
                                                            můžeme nejen celkově zlepšit hybnost celého svého pohybového aparátu, ale zároveň posilovat svůj
                                                            imunitní systém i zlepšit celkovou psychickou pohodu.